0570 500 500 info@stokvis-equipment.nl

Privacy & Cookies

Stokvis Equipment BV hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van de gebruikers van deze website. Daarom informeren wij je graag volledig. Wij verwerken je gegevens conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Verwerken van persoonlijke gegevens
Je kunt onze website bezoeken zonder dat je ons meedeelt wie je bent en zonder dat je persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, indien je gebruik wenst te maken van onze acties, producten en/of diensten, is het nodig dat wij de door jou verstrekte gegevens verwerken, zoals je naam, e-mailadres en/of eventueel andere noodzakelijke gegevens. Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van je verzoek en worden bewaard zolang nodig is om aan de afhandeling of beantwoording van je verzoek te voldoen.

Nieuwsbrief
Onze nieuwsbrief ontvang je wanneer jij je daarvoor expliciet hebt aangemeld en dit je dit zelf bevestigd hebt. Iedere nieuwsbrief bevat een link om je eenvoudig uit te schrijven.

Bescherming van gegevens
Stokvis Equipment BV doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot je gegevens. De opslag en doorgifte van je gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

IP adressen
Deze website webserver  verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Om het mogelijk te maken dat computers elkaar kunnen vinden op een netwerk of op het internet, heeft iedere computer een uniek nummer nodig. Je kunt dit nummer vergelijken met een telefoonnummer. Je kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres.

Cookies
Een Cookie is een compact stukje informatie dat op je computer wordt opgeslagen. Een Cookie ondersteunt bijvoorbeeld het onthouden van je gegevens. Tijdens het bezoek aan www.sterc.nl wordt deze Cookie aangemaakt en geraadpleegd door onze systemen. De meeste browsers accepteren cookies, maar over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een browser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert.

Voor vragen kunt u contact opnemen met: info@stokvis-equipment.nl